Witryna internetowa Okręgowej Izby Pielęgniarek i Położnych w Białymstoku

Aktualizacje programów kursów
Opublikowano: 2023/01/23


Centrum Kształcenia Podyplomowego Pielęgniarek i Położnych informuje, że w grudniu 2022 r. Minister Zdrowia zatwierdził następujące dokumenty:

Aktualizacja programu kursu kwalifikacyjnego w dziedzinie pielęgniarstwa psychiatrycznego (w dn. 23.12.2022r.)

Aktualizacja programu kursu kwalifikacyjnego w dziedzinie pielęgniarstwa neurologicznego (w dn. 23.12.2022r.)

Aktualizacja programu kursu kwalifikacyjnego w dziedzinie pielęgniarstwa kardiologicznego (w dn. 27.12.2022r.) oraz

Aktualizacja programu kursu specjalistycznego Monitorowanie dobrostanu płodu w czasie ciąży i podczas porodu dla położnych (22.12.2022r.)

opracowane na podstawie art. 78 ust.1 ustawy z dnia 15 lipca 2011r. o zawodach pielęgniarki i położnej (Dz.U. z 2022 poz. 551 i 583).

Zaktualizowane programy kursów są udostępnione na stronie internetowej Centrum oraz w Systemie Monitorowania Kształcenia (SMK).

            Linki do programów: https://ckppip.edu.pl/programy-ksztalcenia/kursy-kwalifikacyjne-2/ oraz https://ckppip.edu.pl/programy-ksztalcenia/kursy-specjalistyczne/

Najczęściej czytane

Logotyp poMOC a nie przeMOC Grafika ilustracyjna oferty pracy