Witryna internetowa Okręgowej Izby Pielęgniarek i Położnych w Białymstoku

Zbiórka pieniężna na rzecz odbudowy Szpitala w Izium w Ukrainie
Opublikowano: 2023/01/23


Warszawa, 19 stycznia 2023 r.

Szanowna Pani Przewodnicząca,

Szanowny Panie Przewodniczący,

Samorządy zawodowe zrzeszone w Porozumieniu Samorządów Zawodów Zaufania Publicznego prowadzą zbiórkę pieniężną na rzecz odbudowy Szpitala w Izium w Ukrainie. Centralny Szpital Miejski w Izium był największą placówką medyczną w okupowanym obwodzie charkowskim. Podczas zdobywania miasta przez wojska rosyjskie zniszczono cztery bloki operacyjne i intensywnej terapii, zniszczono lub skradziono sprzęt medyczny. Obecnie instytucja pracuje na 10% możliwości.

Zbiórka prowadzona jest na portalu zrzutka.pl: https://zrzutka.pl/zygdc2  pod hasłem: „Razem odbudujmy szpital w Izium – Samorządy Zawodów Zaufania Publicznego dla Ukrainy”. Zbiórka prowadzona będzie przez najbliższe trzy miesiące.

Zachęcamy Państwa do rozpowszechnienia informacji o inicjatywie wśród członków Państwa Okręgowej Izby.

Z poważaniem

Zofia Małas

Prezes Naczelnej Izby Pielęgniarek i Położnych

Najczęściej czytane

Logotyp poMOC a nie przeMOC Grafika ilustracyjna oferty pracy