Witryna internetowa Okręgowej Izby Pielęgniarek i Położnych w Białymstoku

  • Strona główna
  • Aktualności
  • WYBORY UZUPEŁNIAJĄCE Delegatów na Zjazd Okręgowej Izby Pielęgniarek i Położnych w Białymstoku VIII kadencji

WYBORY UZUPEŁNIAJĄCE Delegatów na Zjazd Okręgowej Izby Pielęgniarek i Położnych w Białymstoku VIII kadencji
Opublikowano: 2023/03/20


Szanowni Państwo,

Pielęgniarki, Pielęgniarze

W związku ze zbliżającymi się wyborami do samorządu pielęgniarek i położnych VIII Kadencji Okręgowa Izba Pielęgniarek i Położnych w Białymstoku informuje, iż Uchwałą Nr 114/VII Okręgowej Rady Pielęgniarek i Położnych w Białymstoku z dnia 19 stycznia 2023 roku w sprawie wyborów uzupełniających delegatów na zjazd Okręgowej Izby Pielęgniarek i Położnych w Białymstoku VIII kadencji powołano Okręgową Komisję Wyborczą oraz wykaz rejonów wyborczych, w których odbędą się wybory uzupełniające.

Od dnia 21 stycznia 2023 r. istnieje możliwość wglądu do rejestru osób w rejonie wyborczym, biurze OIPiP w Białymstoku oraz na jej stronie internetowej.

Przypominamy również, że pielęgniarki/pielęgniarze chcące uczestniczyć w zebraniu rejonu wyborczego, muszą znajdować się na liście tego rejonu.

MOŻNA BRAĆ UDZIAŁ W ZGROMADZENIU WYBORCZYM TYLKO JEDNEGO REJONU WYBORCZEGO PIELĘGNIAREK


Uchwały Nr 114/VII Okręgowej Rady Pielęgniarek i Położnych w Białymstoku z dnia 19 stycznia 2023 roku w sprawie wyborów uzupełniających delegatów na zjazd Okręgowej Izby Pielęgniarek i Położnych w Białymstoku VIII kadencji.

https://oipip.inwentor.com.plwp-content/uploads/114-uchwala-wybory-uzupelniajace-do-organow-regulamin-2023-.pdf

Rejestry osób uprawnionych do udziału w wyborach uzupełniających w Rejonie 7, 12, 23 wyborczym do organów Okręgowej Izby Pielęgniarek i Położnych w Białymstoku na VIII Kadencję

Rejon 7

https://oipip.inwentor.com.plwp-content/uploads/Rejestr-osob-rejon-nr-7-Pielegniarki-.pdf

Rejon 12

https://oipip.inwentor.com.plwp-content/uploads/Rejestr-osob-rejon-nr-12-Pielegniarki-.pdf

Rejon 23

https://oipip.inwentor.com.plwp-content/uploads/Rejestr-osob-rejon-nr-23-Pielegniarki-.pdf

Najczęściej czytane

Logotyp poMOC a nie przeMOC Grafika ilustracyjna oferty pracy