Witryna internetowa Okręgowej Izby Pielęgniarek i Położnych w Białymstoku

SZKOLENIE ON-LINE Praktyczna realizacja standardów CMJ dla Podstawowej OPieki Zdrowotnej: 19 – 20 kwietnia 2023
Opublikowano: 2023/04/05


Szanowni Państwo,

zapraszamy na szkolenie:

Praktyczna realizacja standardów CMJ dla Podstawowej Opieki Zdrowotnej

SZKOLENIE ON-LINE: 19 – 20 kwietnia 2023

Szkolenie kierowane jest do personelu jednostek ochrony zdrowia realizujących zadania w ramach Podstawowej Opieki Zdrowotnej. Osoby uczestniczące w szkoleniu powinny posiadać wiedzę dotyczącą funkcjonowania POZ a także przepisów mających zastosowanie w tym obszarze.

Celem szkolenia jest dostarczenie uczestnikom praktycznej wiedzy dotyczącej wymagań systemu akredytacyjnego dla POZ i ich realizacji.  W trakcie szkolenia przedstawimy, autorskie propozycje rozwiązań i liczne przykłady spełniania standardów akredytacyjnych możliwych do zastosowania w praktyce po dostosowaniu do specyfiki danej firmy.

Uczestnicy zostaną zapoznani z trybem wdrożenia standardów CMJ, proponowanym harmonogramem wdrożenia, a także uzyskają wiedzę na temat przebiegu procesu wizytacji, podczas którego decyduje się czy certyfikat CMJ zostanie przyznany.

Na zakończenie szkolenia przedstawimy propozycje działań zmierzających do utrzymania systemu akredytacyjnego przez kolejne trzy lata po pierwszej wizytacji.

Po szkoleniu przewidujemy przekazanie uczestnikom materiałów szkoleniowych, w tym formularzy i wzorów dokumentów.

PLAN SZKOLENIA

DZIEŃ I

WSZECHSTRONNOŚC OPIEKI

 • Przekazywanie pacjentów WO 1
 • Wizyty domowe WO 2
 • Porady przez telefon WO 4
 • Opieka środowiskowa WO 3
 • Przypadki szczególne WO 9
 • Opieka dyspanseryjna WO 5
 • Opieka terminalna WO 7
 • Programy edukacyjne WO 8
 • Promocja zdrowia WO 12
 • Opieka okołoporodowa WO 6
 • Szczepienia ochronne WO 10
 • Profilaktyka pierwotna WO 11

PRAWA PACJENTA

 • Informowanie o prawach pacjenta PP 1.2
 • Prawa pacjenta w standardach CMJ PP 1 – PP 5
 • Samoocena spełnienia praw pacjenta przez firmę – ankieta PP 1, PJ 1.6
 • Udostępnianie dokumentacji medycznej PP 4
 • Procedura składania skarg, analiza skarg PP 5

POPRAWA JAKOŚCI

Programy poprawy jakości PJ 1.1
Wytyczne postępowania klinicznego PJ 1.2
Ocena personelu PJ 1.4
Ocena jednostki – ocena pracodawcy PJ 1.5
Ankiety PJ 1.6
Szkolenia PJ 4


BEZPIECZEŃSTWO OPIEKI

 • Stany zagrożenia życia BO 1
 • Gospodarka lekami, w tym stosowanie antybiotyków i torby medyczne BO 2
 • Postepowanie z ofiarami przemocy i zaniedbania BO 4
 • Standardy sanitarno higieniczne BO 7

DZIEŃ II

ZESPÓŁ WSPÓŁPRACOWNIKÓW

 • Wymagania dla personelu – kompetencje ZW 1.1
 • Zakresy obowiązków i uprawnień ZW 1.2
 • Zakresy samodzielnych decyzji personelu ZW 1.3
 • Szkolenia – punkty edukacyjne lekarzy ZW 3
 • Szkolenia i spotkania personelu ZW 3.2 – ZW 3.3
 • Zachowanie personelu podczas wizytacji

DOKUMENTACJA MEDYCZNA

 • Określenie dokumentacji medycznej DM 1
 • Wymagania dla dokumentacji medycznej DM 2 – DM 11
 • Ocena dokumentacji medycznej lekarskiej i pielęgniarskiej PJ 1.3
 • Dokumentacja medyczna elektroniczna – zabezpieczenie dokumentacji DM 1

ORGANIZACJA JEDNOSTKI

 • Misja OJ 1
 • Strategia – Plan strategiczny OJ 3
 • Cele firmy OJ 2
 • Schemat organizacyjny OJ 7
 • Określenie struktury OJ 4
 • Partnerzy zewnętrzni OJ 8
 • Analizy epidemiologiczne, demograficzne, czynniki ryzyka OJ 5
 • Terminarz, zasady rejestracji pacjenta OJ 9 – OJ 11
 • Pisemne informacje OJ 12
 • Diagnostyka zewnętrzna OJ 14
 • Identyfikacja personelu OJ 13

INFRASTRUKTURA

 • Harmonogramy przeglądów infrastruktury IN 4
 • Harmonogramy przeglądów sprzętu, w tym nadzorowanie infrastruktury we własnym zakresie IN 4
 • Przyjazna, optymalna infrastruktura IN 1
 • Postępowanie w zagrożeniach życia IN 3
 • Transport wewnętrzny IN 2.3
 • Pytania i odpowiedzi

Zakończenie szkolenia
PROWADZĄCY: Andrzej Peńsko – lekarz, specjalista chorób wewnętrznych, z doświadczeniem w zarządzaniu organizacjami ochrony zdrowia, doradca – konsultant w zakresie wdrażania i utrzymania w jednostkach ochrony zdrowia:
– systemów zarządzania jakością zgodnych z PN – EN ISO 9001:2015,
– systemów zapewnienia jakości w POZ zgodnyc h ze standardami akredytacyjnymi CMJ,
– systemów ochrony danych osobowych
– systemów jakości pracowni rentgenowskich
Pełnomocnik ds. jakości w kilku firmach medycznych, Inspektor Ochrony Danych Osobowych w kilkunastu firmach medycznych, Inspektor Ochrony Radiologicznej w bardzo wielu firmach medycznych.
Przede wszystkim praktyk, ukierunkowany na tworzenie praktycznych rozwiązań, ułatwiających życie personelowi ochrony zdrowia.Program szkolenia, formularz zgłoszeniowy oraz informacje organizacyjne dostępne w załączniku i na naszej stronie internetowej: www.pce.com.pl lub po kliknięciu na temat szkolenia.


Pozdrawiamy,
Zespół Polskiego Centrum Edukacji
+48 603 773 091
pce@pce.com.pl    

Najczęściej czytane

Logotyp poMOC a nie przeMOC Grafika ilustracyjna oferty pracy