Witryna internetowa Okręgowej Izby Pielęgniarek i Położnych w Białymstoku

Specjalizacja epidemiologiczna – ogłoszenie o przesunięciu naboru do 30.09.2023
Opublikowano: 2023/05/20


OIPiP w Białymstoku ogłasza przesunięcie naboru na bezpłatne

(ze środków OIPiP w Białymstoku)

szkolenie specjalizacyjne w dziedzinie

PIELĘGNIARSTWA EPIDEMIOLOGICZNEGO dla pielęgniarek i położnych

w terminie 20.10.2023 r. do 19.02.2025 r.

 1. Zgodnie z ustawą o zawodach pielęgniarki i położnej (Dz. U. Nr 174, poz. 1039 i Nr 291, poz.1707), do specjalizacji może przystąpić pielęgniarka, która:
 2. posiada prawo wykonywania zawodu;
 3. pracowała w zawodzie co najmniej przez 2 lata w okresie ostatnich 5 lat;
 4. została dopuszczona do specjalizacji po przeprowadzeniu postępowania kwalifikacyjnego

za pośrednictwem Systemu Monitorowania Kształcenia Pracowników Medycznych.

 • Wymagane dokumenty:
 • Poprawnie wypełniony wniosek w wersji elektronicznej  – prosimy złożyć przez SMK
  w terminie do 30.09.2023 r.
 • Kopię Prawa wykonywania zawodu pielęgniarki/położnej (potwierdzona za zgodność
  z oryginałem
 • Zaświadczenie stwierdzające 2 letni  staż pracy w zawodzie w ostatnich 5 latach  
 • Zaświadczenie o regularnym opłacaniu składek na rzecz OIPiP w Białymstoku

Szczegółowe informacje dotyczące realizacji szkolenia zostaną zamieszczone w  terminie późniejszym, po złożeniu wniosków na szkolenie przez minimum 25 osób.

Serdecznie zapraszamy.

Najczęściej czytane

Logotyp poMOC a nie przeMOC Grafika ilustracyjna oferty pracy