Witryna internetowa Okręgowej Izby Pielęgniarek i Położnych w Białymstoku

„Kodeks etyki zawodowej pielęgniarki i położnej Rzeczypospolitej Polskiej”
Opublikowano: 2023/05/25


Uchwała nr 18
VIII Krajowego Zjazdu Pielęgniarek i Położnych
z dnia 17 maja 2023 r.

w sprawie uchwalenia „Kodeksu etyki zawodowej pielęgniarki i położnej Rzeczypospolitej Polskiej”

Na podstawie art. 20 pkt 1 ustawy z dnia 1 lipca 2011 r. o samorządzie pielęgniarek i położnych (Dz. U. 2021, poz. 628) uchwala się, co następuje:

§ 1. Uchwala się „Kodeks etyki zawodowej pielęgniarki i położnej Rzeczypospolitej Polskiej”, który stanowi załącznik do niniejszej uchwały.
§ 2. Traci moc uchwała nr 9 IV Krajowego Zjazdu Pielęgniarek i Położnych z dnia 9 grudnia 2003 r. w sprawie ustalenia zasad etyki zawodowej polskiej pielęgniarki i położnej.
§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

https://oipip.inwentor.com.plwp-content/uploads/2023_05_17_U_18-sama.pdf

https://oipip.inwentor.com.plwp-content/uploads/kodeks-etyki-zawodowej-2023.pdf

Najczęściej czytane

Logotyp poMOC a nie przeMOC Grafika ilustracyjna oferty pracy