Witryna internetowa Okręgowej Izby Pielęgniarek i Położnych w Białymstoku

Konferencja Ogólnopolskiego Stowarzyszenia Instrumentariuszek 15.09.2023 Warszawa
Opublikowano: 2023/07/13


Szanowni Państwo,
serdecznie zapraszamy na:

Konferencja Ogólnopolskiego Stowarzyszenia Instrumentariuszek
„Różnorodność specjalności w pielęgniarstwie operacyjnym”
Warszawa, 15 września 2023 r.

PROGRAM:
08:30-09:30 Rejestracja uczestników
09:30-09:50 Otwarcie konferencji – mgr Joanna Borzęcka, Prezes OSI

I SESJA 
moderatorzy: mgr Danuta Siemiątkowska, mgr Izabela Szwed

09:50-10:10 Nowości w dostępach naczyniowych – mgr  Izabela Szwed, ZOZ   Kępno, Wrocław
10:10-10:30 Udział pielęgniarki operacyjnej w profilaktyce i leczeniu    udarów mózgu – mgr Iwona Miąsko, Górnośląskie Centrum    Medyczne im. Prof. Leszka Gieca, Katowice
10:30-10:50 Witrektomia – co warto wiedzieć – dr n. med. Alicja Szyłejko, USK   Bia łystok
10:50 -11:10 Leczenie radykalne i małoinwazyjne w chorobach gruczołu krokowego – mgr  Ewa Henel, Szpital Miejski  nr 4, Gliwice
11:10-11:30 Praktyczne aspekty leczenia chrapania i bezdechów podczas snu – mgr Iwona Żurecka-Sobczak, USK im. Wojskowej Akademii   Medycznej – Centralny Szpital Weteranów, Łódź
11:30-12:30 przerwa kawowa

II SESJA
moderatorzy: mgr Barbara Dąbrowska, mgr Iwona Żurecka-Sobczak

12:30-13:15 Blok operacyjny w zgodzie z prawem – mecenas Agnieszka Sieńko, radca prawny, mediator sądowy, interwent kryzysowy, coach
13:15-13:35 Wykorzystanie laserowej termoablacji w leczeniu ogniskowych zmian wewnątrzczaszkowych u pacjentów neurochirurgicznych – lek. med. Wojciech Nowak, IPCZD    Warszawa
13:35-13:55 Neurochirurgiczna laserowa termoablacja z perespektywy Pielęgniarki operacy jnej – automatyzacja operacji w medycynie – mgr Kinga Mital, IPCZD, Warszawa
13:55-14:15 Rola pielęgniarki operacyjnej ortopedyczne w osteoartrozie – dr n. med. Katarzyna Majka,  WUM,WIM, Warszawa
14:15-14:35 Rola pielęgniarki operacyjnej w zespołach transplantacyjnych – mgr Marta Kotomska, Uczelnia Łazarskiego, Wydział Medyczny,   Centrum Medyczne Medispace Warszawa
14:35-15:00 Zakończenie, podsumowanie
15:00  Lunch

Szczegółowe informacje oraz formularz zgłoszeniowy dostępne w załączniku oraz na naszej stronie internetowej: www.pce.com.pl w zakładce „szkolenia i konferencje”.

Pozdrawiamy,
Zespół Polskiego Centrum Edukacji
+48 603 773 091
pce@pce.com.pl 

Najczęściej czytane

Logotyp poMOC a nie przeMOC Grafika ilustracyjna oferty pracy