Witryna internetowa Okręgowej Izby Pielęgniarek i Położnych w Białymstoku

  • Strona główna
  • Okręgowa Izba Pielęgniarek i Położnych w Białymstoku w liczbach

Okręgowa Izba Pielęgniarek i Położnych w Białymstoku w liczbach

Liczba zarejestrowanych

Województwo OIPiP Liczba zarejestrowanych stan na 2014-05-05
pielęgniarek położnych
Kobiet Mężczyzn Kobiet Mężczyzn
podlaskie Białystok 5990 95 759 1

Liczba osób posiadających tytuł zawodowy

Okręgowa Izba Pielęgniarek i Położnych w Białymstoku
stan na: 2014-05-05
Liczba osób posiadających określony tytuł zawodowy
Województwo OIPiP magister pielęgniarstwa licencjat pielęgniarstwa pielęgniarka magister położnictwa licencjat położnictwa położna
podlaskie Białystok 803 751 4531 77 87 596

Stopnie naukowe

Województwo OIPiP Liczba pielęgniarek, położnych, które:
posiadają stopień naukowy posiadają tytuł naukowy
pielęgniarki położne pielęgniarki położne
podlaskie Białystok 30 5 1 0
Ogółem: 35 1

Specjalizacje pielęgniarek i położonych

Okręgowa Rada Pielęgniarek i Położnych w Białymstoku stan na: 2014-05-05 Liczba pielęgniarek i położnych posiadających ukończoną specjalizację
SPECJALIZACJE w dziedzinie pielęgniarstwa (dla pielęgniarek)
INNE 32
Nazwy historyczne 73
pielęgniarstwa rodzinnego 47
pielęgniarstwa ratunkowego 23
pielęgniarstwa operacyjnego 153
pielęgniarstwa zachowawczego 403
pielęgniarstwa chirurgicznego 196
pielęgniarstwa geriatrycznego 1
pielęgniarstwa onkologicznego 50
pielęgniarstwa pediatrycznego 361
pielęgniarstwa nefrologicznego 15
pielęgniarstwa neurologicznego 0
pielęgniarstwa kardiologicznego 1
pielęgniarstwa psychiatrycznego 76
pielęgniarstwa diabetologicznego 1
pielęgniarstwa opieki paliatywnej 0
pielęgniarstwa opieki długoterminowej 34
pielęgniarstwa w ochronie zdrowia pracujących 3
pielęgniarstwa środowiska nauczania i wychowania 57
w dziedzinie promocji zdrowia i edukacji zdrowotnej 0
pielęgniarstwa anestezjologicznego i intensywnej opieki 177
pielęgniarstwa przewlekle chorych i niepełnosprawnych 0
SPECJALIZACJE (dla położnych)
Nazwy historyczne 170
pielęgniarstwa położniczego 20
pielęgniarstwa ginekologicznego 0
pielęgniarstwa rodzinnego dla położnych 0
SPECJALIZACJE (dla pielęgniarek i położnych)
pielęgniarstwa neonatologicznego 0
pielęgniarstwa epidemiologicznego 33
w dziedzinie organizacji i zarządzania 54

Najczęściej czytane

Logotyp poMOC a nie przeMOC Grafika ilustracyjna oferty pracy