Witryna internetowa Okręgowej Izby Pielęgniarek i Położnych w Białymstoku

Pełnomocnicy – VII kadencja

Lista pełnomocnych przedstawicieli – VII kadencja

Lp. Nazwa zakładu pracy Nazwisko i imię pełnomocnego przedstawiciela
1. Uniwersytecki Szpital Kliniczny w Białymstoku 1. Bożena Muszyńska

2. Aleksandra Gorzelska

3. Irena Stepaniuk

2. Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej
Wojewódzki Szpital Zespolony
im. J. Śniadeckiego
1. Bożena Wolańska

2. Aneta Łapińska

3. Alicja Dubiec

3. Białostockie Centrum Onkologii
im. M. Skłodowskiej-Curie
1. Małgorzata Wróblewska

2. Elżbieta Godlewska

4. Uniwersytecki Dziecięcy Szpital Kliniczny
im. Ludwika Zamenhofa
1. Elżbieta Sienkiewicz

2. Urszula Chrzanowska

3. Anna Kasperuk

5. Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej
Promed-Schol
Anna Sokół
6. Podlaski Wojewódzki Ośrodek Medycyny Pracy Paulina Polińska
7. Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej
Wojewódzka Stacja Pogotowia Ratunkowego
1. Katarzyna Baszeń

2. Dorota Mielech

8. Zakład Opieki Zdrowotnej MSW 1. Krystyna Beata Baranowska

2. Marzena Szczepura

9. Samodzielny Szpital Miejski im. PCK Agnieszka Ankudowicz
10. Regionalne Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa Małgorzata Narewska
11. Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej
Bielsk Podlaski
1. Alina Jurczuk

2. Elżbieta Krot

12. Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej
Dąbrowa Białostocka
Halina Kułak
13. Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej
Łapy
Bożena Kostro
14. Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej
Mońki
1. Halina Skibicka

2. Bożena Zdunek

15. Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej
Hajnówka
1. Irena Pawlenko

2. Małgorzata Siemieniuk

16. Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej
Siemiatycze
1. Irena Wasilewska-Małaszkiewicz

2. Zofia Gogołek

17. Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej
Sokółka
1. Anna Markiewicz

2. Ewa Czajka

18. Samodzielny Publiczny Psychiatryczny Zakład Opieki Zdrowotnej
im. Stanisława Deresza
Choroszcz
1. Waldemar Barszczewski

2. Anna Prusator

19. Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej
Knyszyn
Ewa Citkowska
20. Dom Pomocy Społecznej
Al. Niepodległości 4,
16-070 Choroszcz
Ewa Doniec
21. Dom Pomocy Społecznej
ul. Baranowicka 203, Białystok
Janina Chorąży
22. Dom Pomocy Społecznej
ul. Świerkowa 9, Białystok
Ewa Pużuk
23. Dom Pomocy Społecznej
Czerewki
Barbara Stepaniuk
24. Dom Pomocy Społecznej
Białowieża
Halina Orzechowska
25. Powiatowy Dom Pomocy Społecznej
Siemiatycze
Zinaida Bobienko
26. Dom Pomocy Społecznej
ul. J. Pawła II 14, 17-120 Brańsk
Edyta Anna Syczewska
27. Dom Pomocy Społecznej
Jałówka
Maria Sawczyńska
28. Wojskowa Specjalistyczna Przychodnia Lekarska
Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej
Irena Ławreszuk

Najczęściej czytane

Logotyp poMOC a nie przeMOC Grafika ilustracyjna oferty pracy