Witryna internetowa Okręgowej Izby Pielęgniarek i Położnych w Białymstoku

Plan szkoleń organizowanych przez OIPiP w Białymstoku

  1. Plan szkoleń organizowanych przez OIPiP w Białymstoku
    1. Specjalizacje
    2. Kursy kwalifikacyjne
    3. Kursy specjalistyczne
    4. Kursy dokształcające
  2. Literatura do egzaminów wstępnych

Komunikat w sprawie wykazu priorytetowych dziedzin specjalizacji dla pielęgniarek i położnych

Komunikat w sprawie wykazu priorytetowych dziedzin specjalizacji dla pielęgniarek i położnych, które będą mogły uzyskać dofinansowanie z Funduszu Pracy w 2016 r. z podziałem na województwa oraz z uwzględnieniem liczby miejsc szkoleniowych w województwie.

Ministerstwo Zdrowia uprzejmie informuje, że zgodnie z obwieszczeniem Ministra Zdrowia z dnia 11 grudnia 2015 r. w sprawie minimalnej liczby miejsc szkoleniowych dla pielęgniarek i położnych, maksymalnej kwoty dofinansowania jednego miejsca szkoleniowego oraz maksymalnej kwoty przeznaczonej na szkolenia specjalizacyjne w 2016 r. (Dz. Urz. Min. Zdrow., poz. 84) w roku bieżącym przewidziane jest dofinansowanie minimum 2 250 miejsc szkoleniowych dla pielęgniarek i położnych, które rozpoczną specjalizację u organizatorów kształcenia wyłonionych w drodze postępowania o udzielenie zamówienia publicznego.

Koszt dofinansowania jednego miejsca szkoleniowego dla specjalizacji rozpoczynających się w 2016 r. wynosi maksymalnie 3 500 zł za cały okres trwania specjalizacji.

TABELA.PDF

Kształcenie podyplomowe w OIPiP w Białymstoku

Kształcenie podyplomowe jest niezwykle istotnym elementem rozwoju zawodowego każdej pielęgniarki i położnej. Mając to na uwadze, a także wychodząc naprzeciw oczekiwaniom środowiska, Okręgowa Izba Pielęgniarek i Położnych w Białymstoku zaangażowała się w działalność edukacyjną i uruchomiła bezpłatne szkolenia dla naszych grup zawodowych. Było to możliwe dzięki poświęceniu wielu osób, które bezinteresownie pomagają w planowaniu, organizowaniu, nadzorowaniu i rozliczaniu poszczególnych szkoleń.

Jednocześnie aby móc stale poszerzać ofertę, zapraszamy do współpracy Koleżanki/Kolegów, którzy chcieliby się podjąć opracowania programów kolejnych szkoleń – służymy w tym zakresie pomocą. Zachęcamy także do zgłaszania potrzeb w zakresie podnoszenia kwalifikacji.

Rekrutacja uczestników odbywa się w oparciu o Regulamin w sprawie zasad kwalifikacji i finansowania kosztów kształcenia podyplomowego pielęgniarek i położnych organizowanego przez Okręgową Izbę Pielęgniarek i Położnych w Białymstoku, opracowany i zatwierdzony przez ORPiP w Białymstoku. Określa on zasady udziału, oraz warunki jakie powinny zostać spełnione, aby wniosek został rozpatrzony. Można się z nim zapoznać na naszej stronie internetowej w zakładce Regulaminy.

Poszczególne szkolenia odbywają się w zależności od możliwości finansowych OIPiP, ponieważ jakkolwiek są one bezpłatne dla uczestników, to generują koszty, które w całości są pokrywane przez samorząd.

Plany szkoleń będą ukazywały się dwa razy w roku: do końca grudnia – na I półrocze następnego roku i do końca czerwca na II półrocze danego roku.
Będziemy starali się zapewnić wysoki poziom kształcenia, zatrudniając odpowiednią kadrę dydaktyczną.

Do zobaczenia na szkoleniu.

Najczęściej czytane

Logotyp poMOC a nie przeMOC Grafika ilustracyjna oferty pracy